Kimyasal Dayanım Tablosu

[Kimyasal Dayanım Tablosu]
      GRIDWALK MOLDED AMERISPAN PULTRUDED
Chemical Environment %Concentration Temp F VINYL Transparent VINLY ISO GPI VINLY ISO
A Acetic Acid 25 MAX C C C F C C
Acetic Acid 50 MAX C C C F C C
Aluminum Hydraxide ALL MAX C C C C C C
Ammonium Chloride ALL 120 C C C C C C
Ammonium Bicarbonate 15 120 C C C F C F
Ammonium Bicarbonate 50 120 C C C F F I
Ammonium Hydraxide 20 80 F C N N I N
B Benzene 100 150 I F I N I N
Benzoic Acid (SAT) SAT MAX C C C F C C
Borax (SAT) SAT MAX C C C F C F
C Calcium Carbonate ALL MAX C C C F C C
Calcium Nitrate ALL MAX C C C C C C
Carbon Tetrachloride 100 80 I C N N I N
Chlorine, Dry Gas ALL MAX C C C F C F
Chlorine Water (SAT) SAT 120 C C I N I N
Chrornic Acid 50 150 I F N N I N
Citric Acid ALL MAX C C C C C C
Copper Chloride ALL MAX C C C C C C
Copper Cyanide ALL 140 C C F I F I
Copper Nitrate ALL MAX C C C C C C
E Ethanol 10 120 C C F F C F
Ethanol 50 120 C C I I C I
Ethylene Ghycol ALL 150 C C C F C F
F Ferric Chloride 100 MAX C C C C C C
Ferrous Chloride ALL MAX C C C C C C
Formaldelyde 0-50% 50 120 F C I I F I
G Gasoline ALL 120 C C C F C F
Glucose ALL 120 C C C C C C
Glycerin 100 MAX C C C F C F
H Hydrabrornic Acid 50 MAX F F F I I N
Hydrochloric Acid 10 MAX C C F F F F
Hydrochloric Acid 37 MAX I C F I I I
Hydrochloric Peraxide 30 80 C C N N F N
L Lactic Acid 100 MAX C C C C C C
Lithium Chloride SAT MAX N C N N N N
M Magnesium Chloride ALL MAX C C C C C C
Magnesium Nitrate ALL MAX C C C C C C
Magnesium Sulfate ALL MAX C C C C C C
Mercuric Chloride ALL MAX C C C C C C
Mercurous Chloride ALL MAX C C C F C F
N Nickel Chloride ALL MAX C C C C C C
Nickel Sulfate ALL MAX C C C C C C
Nitric Acrid 20 120 F C F I I I
O Oxalic Acrid ALL 150 C C C F C F
P Perchlonic Acid 30 90 F C I I I I
Phosphoric Acid 80 MAX C C C C C F
Potassium Chloride ALL MAX C C C C C C
Potassium Dichromate ALL MAX C C C C C C
Potassium Nitrate ALL MAX C C C C C C
Potassium Sulfate ALL MAX C C C C C C
Potassium Glycol ALL MAX C C C F C F
S Sodium Acetate ALL MAX C C C C C C
Sodium Bisulfate ALL 80 F C F I C I
Sodium Bromide ALL 80 C C C C C C
Sodium Cyanide ALL 80 C C I I F I
Sodium Hydraxide 10 MAX C C I N I N
Sodium Hydraxide 50 MAX F C N N N N
Sodium Nitrate ALL MAX C C C C C C
Sodium Sulfate ALL MAX C C C C C C
Sulfuric Acid 10 MAX C C F F C F
Sulfuric Acid 25 MAX C C F F F I
Sulfuric Acid 75 100 C C I I I N
T Tartaric Acid ALL MAX C C C F F F
V Vinegar ALL MAX C C C F C F
W Water, Distilled ALL MAX C C C C C C
Z Zinc Nitrate 100 MAX C C C C C C
Zinc Sulfate 100 MAX C C C C C C

 

C- Kimyasallarla çok fazla ve devamlı maruz kalınan ortamlarda,
F- Kimyasal sıçrama ve dökülmelere devamlı maruz kalınan ortamlarda
I- Kimyasal sıçramalara ve dökülmelere nadiren maruz kalma ve sıçranan bölgenin hemen yıkanması kosuluyla,
N- Bu tip konsantrasyonlara tavsiye edilmez.

Çatı ve Cephe Panelleri Kompozit Ürünleri
© Copyright 2011 turcograte.com
powered by nar bilişim